Vízia a poslanie

Vitajte na stránkach PMI Slovakia! 

Organizácia PMI Slovakia Chapter je nezávislým a neziskovým odborným združením projektových manažérov ako i ďalších osôb pracujúcich v oblasti projektového riadenia a ostatných záujemcov o projektové riadenie. Hybnou silou PMI je presvedčenie, že dobrý projektový manažment má pozitívny dopad na celú spoločnosť. Poslaním PMI Slovakia je podpora a rozvoj projektového riadenia na Slovensku, ktoré patrí k jedným z najrýchlejším sa vyvíjajúcich sa odvetví. (Viac)

Našimi základnými hodnotami sú: profesionalita, angažovanosť, dobrovoľnícky princíp a služba komunite.

Making project management indispensable for business results!

 

Výhody členstva

Zaujíma Ťa projektové riadenie?

Potom si na tej správnej adrese, lebo PMI poskytuje projektovým manažérom celý rad výhod:

Osobnostný rozvoj - semináre, školenia, prednášky, práca v odborných komunitách (​Viac)

Vedomosti - projektová metodika, PMI knowledhe base, vzorové dokumenty a šablóny, prístup k mnohým publikáciám (​Viac)

Networking - stretnutia s inými projektovými manažérmi, spoločné aktivity, výhody iných kapitol, zľavy na podujatia (​Viac)

Certifikácia - výber projektových certifikácií, orientácia v certifikačnom procese, program udržania certifikácie, možnosť získať PDUs na Slovensku (Viac)

Dobrovoľnícke aktivity - účasť na zaujímavých dobrovoľníckych projektoch a aktivitách PMI Slovakia (​Viac)

GET INVOLVED. STAY INVOLVED. MAKE THE MOST OF YOUR MEMBERSHIP!

 

Partneri

 

Konferencia "Projektový manažment"

Jubilejný 10. ročník

“Ako efektívne riadiť projekty”

18.-19.10.2016, workshopy: 18.10.2016, hotel Mercury Bratislava 

konferencia: 19.10.2016, hotel Holiday Inn, Bratislava, Bratislava

Pokračovanie úspešných konferencií a workshopov z posledných deviatich rokov o riadení IT projektov, na ktorých sa zúčastnilo doteraz  vyše 1200 projektových manažérov. Konferencia je určená najmä pre vedúcich pracovníkov, riaditeľov projektových kancelárií, projektových manažérov, členov projektových tímov, konzultantov a ďalších. Slávnostné vyhodnotenie 3. ročníka súťaže SPPR a PMI Slovakia Chapter "Projekt roka"

Organizátor: eFOCUS.sk
Hlavný odborný garant: Spoločnosť pre projektové riadenie
Odborný garant: PMI Slovakia Chapter

Za účasť na tejto konferencii môžete získať PDU (Professional Development Units) za účelom udržania si PMI – PMP (Project Management Professional) certifikacii:

Účasť na workshope 18.10.2016: 5 PDU

Účasť na konferencii 19.10.2016: doobednajší program: 3 PDU; poobedňajší program: 3 PDU; účasť na celej konferecnii: 6 PDU.


 

PMBOK - Sixth Edition

PMI zaujíma Tvoj názor

V najbližších týždňoch sprístupní PMI šieste vydanie svojho najznámejšieho štandardu – Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) verejnosti za účelom jeho zhodnotenie a doplnenia. Je to príležitosť pre každého podeliť sa o vedomosti a posunúť tento kľúčový zdroj poznatkov o projektovom riadení do nových dimenzií. PMI aktualizuje tento štandard každých päť rokov a vďaka prispeniu širokej odbornej verejnosti štandard odráža aktuálne best practices väčšiny projektov.  Šieste vydanie bude obsahovať tieto významné zmeny:

  • Informácie o agilných a iných postupoch v meniacom sa prostredí budú zahrnuté v každej oblasti poznatkov (sekcia 4-13)
  • Prílohu k štandardu projektového riadenia obsahujúcu agilné a iné iteratívne techniky
  • Novú kapitolu o roly projektového manažéra vo vzťahu k projektovému trojuholníku

Koncept je prístupný každému, kto sa zaujíma o globálne štandardy PMI a to bez ohľadu na platné certifikáty či členstvo v PMI. Ak nie ste ešte zaregistrovaní, môžete tak urobiť na www.pmi.org – je to rýchle a bezplatné. Konečný PMBOK® Guide, šieste, vydanie bude zverejnený v treťom kvartáli 2017.  V rovnakom období plánuje PMI aktualizovať aj svoje štandardy pre riadenie programov a riadenie portfólia projektov.

 

Novinky

V poradí štvrté odborné stretnutie tento rok sa uskutočnilo v priestoroch AT&T. Miroslav Altman, ADP sa venoval vplyvom globálneho prostredia na programové výstupy a príprave, ktorú treba v takýchto situáciách absolvovať. Odborný výklad bol doplnený celým radom praktických príkladov. (Viac).

Valnému zhromaždeniu a voľbám do predstavenstva predchádzala prednáška na tému WBS a ako k nej pristupovať. Prezentácia je k dispozícii tu.

Témou marcového stretnutia v HPE bola synergia v projektovom tíme.  PhDr. Mojmír Kališ, PhD vo svojej prezentácii vysvetlil, aké sú kľúčové schopnosti projektového manažéra na dosahovanie súladu v tíme. (Viac)

 

Zrnko múdrosti

"If you don’t fail it’s because you did not risk enough, and if you didn’t risk enough it’s because you didn’t put your whole self out there."

Carlos Barrabes

 

Najbližšie akcie

 Na Slovensku: 

PMI Slovakia

Project Quality Planning
based on ISO standards

22. septembra, Bratislava

V regióne:

PMI Česká republika


   PMI World  

PMI® Global Congress 2016

North America

25.–27. september,
San Diego, CA, USA


PMO Symposium

6.–9. november
San Diego, CA, USA